Den nye Heldagsskole er en moderne skole for elever, der har vanskeligt ved at klare de krav, der stilles i almenskolen.

I en moderne folkeskole stilles krav om at kunne mestre mange forskellige former for undervisning lige fra katederundervisning over projektundervisning til gruppearbejde m.fl.. Det stiller store krav til eleverne om at være parate til at omstille sig til nye forhold, når undervisningen kræver det.
 
En del elever har, af mange forskellige årsager, vanskeligt ved at leve op til disse krav, samtidigt med at de skal tage hensyn til alle de øvrige i den klasse, de går i – en vanskelig øvelse, ikke mindst hvis ikke man har haft de traditionelle opdragelsesmønstre, som samfundet bygger på.
 
 
Mange af de elever, der oplever disse vanskeligheder, får hjælp i folkeskolen og klarer sig igennem perioder af korte eller længere varighed og gennemfører folkeskolen i fin stil.
 
For nogle elever er det sværere, og for dem kan det være en stor hjælp at få en tid i Den nye Heldagsskole.
 
Den nye Heldagsskole er en moderne skole med et tidssvarende IT-setup, rivende udvikling af metoder på såvel det undervisningsmæssige som det socialpædagogiske område samt et stærkt terapeutisk team.

Mennesker i udvikling

 • ikon
  Jette Friis Jørgensen den 16-08-2016

  Svendborg Skolebio er nu gået i gang med en ny sæson.

  Programmet deles ud i klasserne i denne tid og er også vedhæftet denne besked.
  Tilmeldingsfristen er 18. september 2016.

   

  Der er i år igen 100 medlemskaber, som gratis gives til børn og unge som af økonomiske årsager,

  ikke har mulighed for at komme i Svendborg Skolebio.

  Ansøgningsfristen til dette er 28. august 2016 via hjemmesiden.

   

  Svendborg Skolebio ser frem til at møde gamle og nye filmvenner.

  Husk - Film skal ses i fællesskab.

   

  Hilsen

  Svendborg Skolebios bestyrelse

  www.svendborgskolebio.dk / Følg os også på Facebook