• ikon
  Jette Friis Jørgensen den 29-09-2016

  Lørdag den 8. oktober vil Svendborg Skolebios bestyrelse stå nede i Scala fra kl. 10.00 - 12.00.
  Så har du ikke fået købt medlemskab eller har du spørgsmål til programmet - så mød op denne dag.

  Der er et begrænset antal pladser tilbage.

  www.svendborgskolebio.dk  / find os også på facebook
 • ikon
  Jette Friis Jørgensen den 09-09-2016
  Forældrebrev fra Mette Kristensen

  - se vedhæftede

  ÅBEN VIRKSOMHED
  lørdag d. 5. november mellem kl. 9-13

   

Den nye Heldagsskole er en moderne skole for elever, der har vanskeligt ved at klare de krav, der stilles i almenskolen.

I en moderne folkeskole stilles krav om at kunne mestre mange forskellige former for undervisning lige fra katederundervisning over projektundervisning til gruppearbejde m.fl.. Det stiller store krav til eleverne om at være parate til at omstille sig til nye forhold, når undervisningen kræver det.
 
En del elever har, af mange forskellige årsager, vanskeligt ved at leve op til disse krav, samtidigt med at de skal tage hensyn til alle de øvrige i den klasse, de går i – en vanskelig øvelse, ikke mindst hvis ikke man har haft de traditionelle opdragelsesmønstre, som samfundet bygger på.
 
 
Mange af de elever, der oplever disse vanskeligheder, får hjælp i folkeskolen og klarer sig igennem perioder af korte eller længere varighed og gennemfører folkeskolen i fin stil.
 
For nogle elever er det sværere, og for dem kan det være en stor hjælp at få en tid i Den nye Heldagsskole.
 
Den nye Heldagsskole er en moderne skole med et tidssvarende IT-setup, rivende udvikling af metoder på såvel det undervisningsmæssige som det socialpædagogiske område samt et stærkt terapeutisk team.

Mennesker i udvikling