• Den nye Heldagsskoles kerneopgave er undervisning, læring og udvikling. Den strategiske og organisatoriske ramme udspringer af den sammen-hængende Børne- og Unge politik i Svendborg Kommune, samt Svendborg Kommunes vision for læring og dannelse. Herudover udføres opgaverne i overensstemmelse med strategiplanen for Afdelingen for Familie og uddannelse.
 • ikon
  Søren Koch den 05-12-2016

  Kære Alle
   

  D. 01.08.10 sammenlagde Svendborg Kommune de to heldagsskoler (Gl. Nyby og Juulgården) til kommunes nye heldagsskole og navngav skolen Den nye Heldagsskole. Dette navn skabte dog en del postyr, da kommunikationen omkring navnet måske var manglende.

  Vi på Den nye Heldagsskole har længe spurgt os selv om: Hvor længe mon vi er nye? – Dette spørgsmål får vi også ofte stillet af forældre og samarbejdspartnere.

  Hvorfor hedde I ikke Svendborg Heldagsskole, når de i Nyborg hedder Nyborg Heldagsskole? – Dette spørgsmål har vi ikke kunne svare på.

  P.t. er vi i gang med at lave en nye hjemmeside vores organisation / tilbud, og i denne forbindelse får også et nyt domænenavn. Dette domæne bliver aktivt pr. 01.01.17:  www.svendborgheldagsskole.dk – og denne situation benytter vi også, til at ændre skolens navn til Svendborg Heldagsskole pr. 01.01.17.

  Med Venlig Hilsen

  Søren Bay Koch
  Konstitueret Skoleleder

Den nye Heldagsskole er en moderne skole for elever, der har vanskeligt ved at klare de krav, der stilles i almenskolen.

I en moderne folkeskole stilles krav om at kunne mestre mange forskellige former for undervisning lige fra katederundervisning over projektundervisning til gruppearbejde m.fl.. Det stiller store krav til eleverne om at være parate til at omstille sig til nye forhold, når undervisningen kræver det.
 
En del elever har, af mange forskellige årsager, vanskeligt ved at leve op til disse krav, samtidigt med at de skal tage hensyn til alle de øvrige i den klasse, de går i – en vanskelig øvelse, ikke mindst hvis ikke man har haft de traditionelle opdragelsesmønstre, som samfundet bygger på.
 
 
Mange af de elever, der oplever disse vanskeligheder, får hjælp i folkeskolen og klarer sig igennem perioder af korte eller længere varighed og gennemfører folkeskolen i fin stil.
 
For nogle elever er det sværere, og for dem kan det være en stor hjælp at få en tid i Den nye Heldagsskole.
 
Den nye Heldagsskole er en moderne skole med et tidssvarende IT-setup, rivende udvikling af metoder på såvel det undervisningsmæssige som det socialpædagogiske område samt et stærkt terapeutisk team.